Özel 404 Sayfası

webman, 404 hatası durumunda otomatik olarak public/404.html içeriğini döndürecektir, bu nedenle geliştiriciler doğrudan public/404.html dosyasını değiştirebilir.

Eğer 404 içeriğini dinamik olarak kontrol etmek istiyorsanız, örneğin ajax isteği durumunda JSON veri döndürmek {"code:"404", "msg":"404 sayfa bulunamadı"}, sayfa isteği durumunda app/view/404.html şablonunu döndürmek istiyorsanız aşağıdaki örneğe bakınız.

Aşağıda PHP templatelere örnek olarak kullanılan, diğer template'ler twig blade think-template gibi, benzer prensiplere sahiptir.

app/view/404.html dosyasını oluşturun

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>404 Sayfa Bulunamadı</title>
</head>
<body>
<?=htmlspecialchars($error)?>
</body>
</html>

config/route.php dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:

use support\Request;
use Webman\Route;

Route::fallback(function(Request $request){
  // ajax isteği durumunda JSON olarak dön
  if ($request->expectsJson()) {
    return json(['code' => 404, 'msg' => '404 sayfa bulunamadı']);
  }
  // Sayfa isteği durumunda 404.html şablonunu döndür
  return view('404', ['error' => 'bir hata'])->withStatus(404);
});

Özel 500 Sayfası

Yeni app/view/500.html dosyasını oluşturun

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>500 Dahili Sunucu Hatası</title>
</head>
<body>
Özel hata şablonu:
<?=htmlspecialchars($exception)?>
</body>
</html>

Yeni app/exception/Handler.php (klasör yoksa kendiniz oluşturun)

<?php

namespace app\exception;

use Throwable;
use Webman\Http\Request;
use Webman\Http\Response;

class Handler extends \support\exception\Handler
{
  /**
   * Renderlama işlemi
   * @param Request $request
   * @param Throwable $exception
   * @return Response
   */
  public function render(Request $request, Throwable $exception) : Response
  {
    $code = $exception->getCode();
    // ajax isteği durumunda JSON veri döndür
    if ($request->expectsJson()) {
      return json(['code' => $code ? $code : 500, 'msg' => $exception->getMessage()]);
    }
    // Sayfa isteği durumunda 500.html şablonunu döndür
    return view('500', ['exception' => $exception], '')->withStatus(500);
  }
}

config/exception.php dosyasını yapılandırın

return [
  '' => \app\exception\Handler::class,
];