Önbellek

webman varsayılan olarak symfony/cache önbellek bileşenini kullanır.

symfony/cache'i kullanmadan önce, php-cli'ye redis eklentisi kurulmalıdır.

Kurulum

php 7.x

composer require -W illuminate/redis ^8.2.0 symfony/cache ^5.2

php 8.x

composer require -W illuminate/redis symfony/cache

Kurulumdan sonra yeniden başlatma gereklidir (reload işlemi etkisiz olabilir)

Redis Yapılandırması

Redis yapılandırma dosyası config/redis.php içindedir.

return [
  'default' => [
    'host'   => '127.0.0.1',
    'password' => null,
    'port'   => 6379,
    'database' => 0,
  ]
];

Örnek

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Cache;

class UserController
{
  public function db(Request $request)
  {
    $key = 'test_key';
    Cache::set($key, rand());
    return response(Cache::get($key));
  }
}

Not
Anahtar (key) çakışmasını önlemek için mümkünse bir ön ek eklenmelidir.

Diğer Önbellek Bileşenleri Kullanma

ThinkCache bileşeninin kullanımı için Diğer Veritabanları kısmına bakın.