Yapılandırma

illuminate/database, aşağıdaki veritabanı ve sürüm desteğine sahiptir:

 • MySQL 5.6+
 • PostgreSQL 9.4+
 • SQLite 3.8.8+
 • SQL Server 2017+

Veritabanı yapılandırma dosyası config/database.php konumundadır.

return [
  // Varsayılan veritabanı
  'default' => 'mysql',
  // Çeşitli veritabanı yapılandırmaları
  'connections' => [

    'mysql' => [
      'driver'   => 'mysql',
      'host'    => '127.0.0.1',
      'port'    => 3306,
      'database'  => 'webman',
      'username'  => 'webman',
      'password'  => '',
      'unix_socket' => '',
      'charset'   => 'utf8',
      'collation'  => 'utf8_unicode_ci',
      'prefix'   => '',
      'strict'   => true,
      'engine'   => null,
    ],

    'sqlite' => [
      'driver'  => 'sqlite',
      'database' => '',
      'prefix'  => '',
    ],

    'pgsql' => [
      'driver'  => 'pgsql',
      'host'   => '127.0.0.1',
      'port'   => 5432,
      'database' => 'webman',
      'username' => 'webman',
      'password' => '',
      'charset' => 'utf8',
      'prefix'  => '',
      'schema'  => 'public',
      'sslmode' => 'prefer',
    ],

    'sqlsrv' => [
      'driver'  => 'sqlsrv',
      'host'   => 'localhost',
      'port'   => 1433,
      'database' => 'webman',
      'username' => 'webman',
      'password' => '',
      'charset' => 'utf8',
      'prefix'  => '',
    ],
  ],
];

Birden Fazla Veritabanı Kullanımı

Db::connection('config_name') ile hangi veritabanının kullanılacağı seçilebilir. config_name, config/database.php dosyasındaki ilgili yapılandırmanın key değeri olacaktır.

Örneğin, aşağıdaki gibi veritabanı yapılandırması:

return [
  // Varsayılan veritabanı
  'default' => 'mysql',
  // Çeşitli veritabanı yapılandırmaları
  'connections' => [

    'mysql' => [
      'driver'   => 'mysql',
      'host'    =>  '127.0.0.1',
      'port'    => 3306,
      'database'  => 'webman',
      'username'  => 'webman',
      'password'  => '',
      'unix_socket' => '',
      'charset'   => 'utf8',
      'collation'  => 'utf8_unicode_ci',
      'prefix'   => '',
      'strict'   => true,
      'engine'   => null,
    ],

    'mysql2' => [
       'driver'   => 'mysql',
       'host'    => '127.0.0.1',
       'port'    => 3306,
       'database'  => 'webman2',
       'username'  => 'webman2',
       'password'  => '',
       'unix_socket' => '',
       'charset'   => 'utf8',
       'collation'  => 'utf8_unicode_ci',
       'prefix'   => '',
       'strict'   => true,
       'engine'   => null,
    ],
['pgsql' => [
       'driver'  => 'pgsql',
       'host'   => '127.0.0.1',
       'port'   => 5432,
       'database' => 'webman',
       'username' => 'webman',
       'password' => '',
       'charset' => 'utf8',
       'prefix'  => '',
       'schema'  => 'public',
       'sslmode' => 'prefer',
     ],
 ];

Bu şekilde veritabanı değiştirilebilir.

// Varsayılan veritabanı kullanımı, eşdeğeri: Db::connection('mysql')->table('users')->where('name', 'John')->first();
$users = Db::table('users')->where('name', 'John')->first();
// mysql2 kullanımı
$users = Db::connection('mysql2')->table('users')->where('name', 'John')->first();
// pgsql kullanımı
$users = Db::connection('pgsql')->table('users')->where('name', 'John')->first();