webman/console Komut Satırı Eklentisi

webman/console symfony/console üzerine kuruludur.

Eklenti webman>=1.2.2 webman-framework>=1.2.1 gerektirir

Kurulum

composer require webman/console

Desteklenen Komutlar

Kullanım
php webman komut or php webman komut.
Örnek: php webman version veya php webman version

Desteklenen Komutlar

version

webman sürüm numarasını yazdırır

route:list

Mevcut rota yapılandırmasını yazdırır

make:controller

Bir denetleyici dosyası oluşturur
Örneğin php webman make:controller admin app/controller/AdminController.php dosyasını oluşturur
Örneğin php webman make:controller api/user app/api/controller/UserController.php dosyasını oluşturur

make:model

Bir model dosyası oluşturur
Örneğin php webman make:model admin app/model/Admin.php dosyasını oluşturur
Örneğin php webman make:model api/user app/api/model/User.php dosyasını oluşturur

make:middleware

Bir ara yazılım dosyası oluşturur
Örneğin php webman make:middleware Auth app/middleware/Auth.php dosyasını oluşturur

make:command

Özel bir komut dosyası oluşturur
Örneğin php webman make:command db:config app\command\DbConfigCommand.php dosyasını oluşturur

plugin:create

Temel bir eklenti oluşturur
Örneğin php webman plugin:create --name=foo/admin config/plugin/foo/admin ve vendor/foo/admin iki dizin oluşturur
Düzeyli Bir Eklenti Oluştur için bkz.

plugin:export

Temel bir eklentiyi dışa aktarır
Örneğin php webman plugin:export --name=foo/admin
Düzeyli Bir Eklenti Oluştur için bkz.

plugin:export

Uygulama eklentisini dışa aktarır
Örneğin php webman plugin:export shop
Uygulama Eklentileri için bkz.

phar:pack

webman projesini phar dosyasına paketler
phar Paketleme için bkz.

Bu özellik webman>=1.2.4 webman-framework>=1.2.4 webman\console>=1.0.5 gerektirir

Özel Komutlar

Kullanıcılar kendi komutlarını tanımlayabilir, örneğin, aşağıdaki, veritabanı yapılandırmasını yazdırmak için bir komuttur

 • php webman make:command config:mysql komutunu çalıştırın.
 • app/command/ConfigMySQLCommand.php dosyasını aşağıdaki gibi değiştirin
<?php

namespace app\command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Helper\Table;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class ConfigMySQLCommand extends Command
{
  protected static $defaultName = 'config:mysql';
  protected static $defaultDescription = 'Mevcut MySQL sunucu yapılandırmasını gösterir';

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    $output->writeln('MySQL yapılandırma bilgileri aşağıdaki gibidir:');
    $config = config('database');
    $headers = ['name', 'default', 'driver', 'host', 'port', 'database', 'username', 'password', 'unix_socket', 'charset', 'collation', 'prefix', 'strict', 'engine', 'schema', 'sslmode'];
    $rows = [];
    foreach ($config['connections'] as $name => $db_config) {
      $row = [];
      foreach ($headers as $key) {
        switch ($key) {
          case 'name':
            $row[] = $name;
            break;
          case 'default':
            $row[] = $config['default'] == $name ? 'true' : 'false';
            break;
          default:
            $row[] = $db_config[$key] ?? '';
        }
      }
      if ($config['default'] == $name) {
        array_unshift($rows, $row);
      } else {
        $rows[] = $row;
      }
    }
    $table = new Table($output);
    $table->setHeaders($headers);
    $table->setRows($rows);
    $table->render();
    return self::SUCCESS;
  }
}

Test

Komut isteminden php webman config:mysql komutunu çalıştırın.

Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

+-------+---------+--------+-----------+------+----------+----------+----------+-------------+---------+-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| name | default | driver | host   | port | database | username | password | unix_socket | charset | collation    | prefix | strict | engine | schema | sslmode |
+-------+---------+--------+-----------+------+----------+----------+----------+-------------+---------+-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+
| mysql | true  | mysql | 127.0.0.1 | 3306 | mysql  | root   | ******  |       | utf8  | utf8_unicode_ci |    | 1   |    |    |     |
+-------+---------+--------+-----------+------+----------+----------+----------+-------------+---------+-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+

Daha Fazla Bilgi İçin

http://www.symfonychina.com/doc/current/components/console.html