Statik dosyalar

Statik dosyalar plugin/{eklenti}/public klasörüne yerleştirilir. Örneğin, http://127.0.0.1:8787/app/foo/avatar.png adresine erişmek aslında plugin/foo/public/avatar.png dosyasını almak anlamına gelir.