# Veritabanı
Eklenti kendi veritabanını yapılandırabilir, örneğin `plugin/foo/config/database.php` içeriği aşağıdaki gibi olabilir
```php
return [
  'default' => 'mysql',
  'connections' => [
    'mysql' => [ // mysql bağlantı adı
      'driver'   => 'mysql',
      'host'    => '127.0.0.1',
      'port'    => 3306,
      'database'  => 'veritabanı',
      'username'  => 'kullanıcı adı',
      'password'  => 'şifre',
      'charset'   => 'utf8mb4',
      'collation'  => 'utf8mb4_general_ci',
    ],
    'admin' => [ // admin bağlantı adı
      'driver'   => 'mysql',
      'host'    => '127.0.0.1',
      'port'    => 3306,
      'database'  => 'veritabanı',
      'username'  => 'kullanıcı adı',
      'password'  => 'şifre',
      'charset'   => 'utf8mb4',
      'collation'  => 'utf8mb4_general_ci',
    ],
  ],
];

Referans yöntemi Db::connection('plugin.{eklenti}.{bağlantı_adı}'); şeklindedir, örneğin

use support\Db;
Db::connection('plugin.foo.mysql')->table('user')->first();
Db::connection('plugin.foo.admin')->table('admin')->first();

Ana projenin veritabanını kullanmak istiyorsanız, doğrudan kullanabilirsiniz, örneğin

use support\Db;
Db::table('user')->first();
// Varsayalım ana projede admin bağlantısı da yapılandırıldı
Db::connection('admin')->table('admin')->first();

Model için Veritabanı Yapılandırması

Model için bir Base sınıfı oluşturabiliriz, Base sınıfında $connection ile eklentin kendi veritabanı bağlantısını belirleyebiliriz, örneğin

<?php

namespace plugin\foo\app\model;

use DateTimeInterface;
use support\Model;

class Base extends Model
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $connection = 'plugin.foo.mysql';

}

Bu şekilde eklentin içindeki tüm Modeller Base'den miras alarak otomatik olarak eklentinin kendi veritabanını kullanacaktır.

Veritabanı Yapılandırmasını Tekrar Kullanma

Tabii ki ana projenin veritabanı yapılandırmasını tekrar kullanabiliriz, webman-admin ile entegrasyon yapmışsak, webman-admin veritabanı yapılandırmasını da tekrar kullanabiliriz, örneğin

<?php

namespace plugin\foo\app\model;

use DateTimeInterface;
use support\Model;

class Base extends Model
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $connection = 'plugin.admin.mysql';

}