event Olay İşleme

webman/event, iş koduna müdahale etmeden bazı iş mantığını gerçekleştirmenizi ve iş modülleri arasındaki bağı çözmenizi sağlayan zarif bir olay mekanizması sunar.

Yükleme

composer require webman/event

Olayı Abone Olma

Olaylara abone olma, config/event.php dosyası aracılığıyla yapılandırılır:

<?php
return [
  'user.register' => [
    [app\event\User::class, 'register'],
    // ...diğer olay işleme fonksiyonları...
  ],
  'user.logout' => [
    [app\event\User::class, 'logout'],
    // ...diğer olay işleme fonksiyonları...
  ]
];

Açıklama:

 • user.register, user.logout vb. birinci dereceden olay isimleridir. String türündedir, küçük harflerle ve nokta (.) ile ayrılmış şekilde önerilir.
 • Bir olayın birden fazla olay işleme fonksiyonu olabilir. Çağrı sırası yapılandırmaya göredir.

Olay İşleme Fonksiyonları

Olay işleme fonksiyonları herhangi bir sınıf yöntemi, fonksiyon, kapanış fonksiyonu vb. olabilir.
Örneğin app/event/User.php adında bir olay işleme sınıfı oluşturulabilir (dizin mevcut değilse kendiniz oluşturun):

<?php
namespace app\event;
class User
{
  function register($user)
  {
    var_export($user);
  }

  function logout($user)
  {
    var_export($user);
  }
}

Olayı Yayınlama

Event::emit($event_name, $data); kullanarak olayı yayınlama, örneğin:

<?php
namespace app\controller;
use support\Request;
use Webman\Event\Event;
class User
{
  public function register(Request $request)
  {
    $user = [
      'name' => 'webman',
      'age' => 2
    ];
    Event::emit('user.register', $user);
  }
}

İpucu
Event::emit($event_name, $data); parametre olan $data, dizi, sınıf örneği, dize vb. olabilir.

Jokar Olay Dinleme

Jokar abonelik dinleyicisi aynı dinleyiciye birden fazla olayı işlemek için izin verir, örneğin config/event.php içinde yapılandırılmıştır:

<?php
return [
  'user.*' => [
    [app\event\User::class, 'deal']
  ],
];

Olay işleme fonksiyonu ikinci parametre olan $event_data ile belirli olay adını alabilir:

<?php
namespace app\event;
class User
{
  function deal($user, $event_name)
  {
    echo $event_name; // Özel olay adı, örneğin user.register user.logout vb.
    var_export($user);
  }
}

Olay Yayınını Durdurma

Olay işleme fonksiyonu içinde false döndürdüğümüzde, olay yayını durur.

Kapanış İşleviyle Olay İşleme

Olay işleme fonksiyonları bir sınıf yöntemi olabilir, aynı zamanda kapanış fonksiyonu da olabilir, örneğin:

<?php
return [
  'user.login' => [
    function($user){
      var_dump($user);
    }
  ]
];

Olayları ve Dinleyicileri Görüntüleme

php webman event:list komutunu kullanarak proje yapılandırmasında bulunan tüm olayları ve dinleyicileri görebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Olay işleme asenkronik değildir; dolayısıyla yavaş işlemler için uygun değildir. Yavaş işlemler için webman/redis-queue gibi bir mesaj kuyruğu kullanılmalıdır.