1.4 Yükseltme Kılavuzu

Yükseltmeden önce yedekleme yapın ve aşağıdaki komutları çalıştırarak yükseltme yapın
composer require workerman/webman-framework ^1.4.7 && composer require webman/console ^1.2.12 && php webman install

Not
Yükseltemiyorsanız, büyük olasılıkla bir composer vekil sunucusu kullanıyorsunuzdur. Aşağıdaki komutu kullanarak resmi composer veri kaynağını geri yükleyin: composer config -g --unset repos.packagist

Özellikler ve Değişiklikler

Uygulama Eklentisi

1.4 sürümü, uygulama eklentilerini destekler, daha fazlası için Uygulama Eklentisi sayfasına bakın.

Otomatik Yol

1.4 sürümü, çeşitli karmaşık denetleyici dizini kurallarını destekler, örneğin

app
├── admin
│  └── v1
│    └── v2
│      └── v3
│        └── controller
│          └── Index.php
└── controller
  ├── v1
  │  └── Index.php
  └── v2
    └── v3
      └── Index.php

Yani webman/auto-route eklentisine artık gerek yok.

Denetleyici Tekrar Kullanım Anahtarı

1.4 sürümünde, denetleyici tekrar kullanımını kapatmanıza izin verir, config/app.php içinde 'controller_reuse' => false, olarak ayarlayarak her istek yeni bir denetleyiciyi başlatır, yani her istek, ilgili denetleyicinin __construct() yapıcı fonksiyonunu tetikler. Geliştiriciler, her istek için bazı önişlemleri yapmak için yapıcı fonksiyonunda kod yazabilir.

Denetleyici tekrar kullanımını kapatabildiğiniz için webman/action-hook eklentisine artık ihtiyaç yok.

HTTP Hizmeti Açma

1.4 sürümü, birden çok bağlantı noktası sağlayarak HTTP hizmetini başlatmayı destekler.
Daha fazla bilgi için Yavaş İşlem sayfasına bakın.

Görünüm Dosyası Yapılandırma

Ek uzantı yalnızca view.php'nin options seçeneğinde yapılandırılabilir.
Artık Desteklenmeyen Kullanım

use support\view\Raw;
return [
  'handler' => Raw::class,
  'view_suffix' => '.php'
];

Doğru Kullanım

use support\view\Raw;
return [
  'handler' => Raw::class,
  'options' => [
    'view_suffix' => '.php'
  ]
];

Oturum Sürücüsü Ad Alanı Değişikliği

Webman, 1.4.0 sürümünden itibaren SessionHandler sınıfının ad alanını değiştirdi, yani önce olduğu gibi

use Webman\FileSessionHandler; 
use Webman\RedisSessionHandler; 
use Webman\RedisClusterSessionHandler; 

yerine

use Webman\Session\FileSessionHandler; 
use Webman\Session\RedisSessionHandler; 
use Webman\Session\RedisClusterSessionHandler;

Yükseltme sonrasında programın doğrudan hata vermemesi için, Webman\FileSessionHandler sınıfı bir süre daha korunacaktır ve gelecekteki sürümlerde tamamen kaldırılacaktır.

Bu değişiklik, config/session.php içindeki 'handler' yapılandırmasını etkiler.