Yanıt

Yanıt aslında bir support\Response nesnesidir ve bu nesneyi oluşturmayı kolaylaştırmak için webman bazı yardımcı fonksiyonlar sağlar.

Herhangi bir yanıt döndürme

Örnek

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response('merhaba webman');
  }
}

response fonksiyonu aşağıdaki gibi uygulanmıştır:

function response($body = '', $status = 200, $headers = array())
{
  return new Response($status, $headers, $body);
}

Ayrıca, boş bir response nesnesi oluşturabilir ve ardından uygun konumda $response->cookie(), $response->header(), $response->withHeaders(), $response->withBody() kullanarak dönüş içeriğini ayarlayabilirsiniz.

public function hello(Request $request)
{
  // Bir nesne oluştur
  $response = response();

  // .... İş mantığı eksik

  // Çerez ayarla
  $response->cookie('foo', 'değer');

  // .... İş mantığı eksik

  // http başlığı ayarla
  $response->header('Content-Type', 'application/json');
  $response->withHeaders([
        'X-Header-One' => 'Başlık Değeri 1',
        'X-Header-Tow' => 'Başlık Değeri 2',
      ]);

  // .... İş mantığı eksik

  // Döndürülecek veriyi ayarla
  $response->withBody('Döndürülen veri');
  return $response;
}

JSON döndürme

Örnek

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return json(['code' => 0, 'msg' => 'tamam']);
  }
}

json fonksiyonu aşağıdaki gibi uygulanmıştır

function json($data, $options = JSON_UNESCAPED_UNICODE)
{
  return new Response(200, ['Content-Type' => 'application/json'], json_encode($data, $options));
}

XML döndürme

Örnek

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    $xml = <<<XML
        <?xml version='1.0' standalone='yes'?>
        <values>
          <truevalue>1</truevalue>
          <falsevalue>0</falsevalue>
        </values>
        XML;
    return xml($xml);
  }
}

xml fonksiyonu aşağıdaki gibi uygulanmıştır:

function xml($xml)
{
  if ($xml instanceof SimpleXMLElement) {
    $xml = $xml->asXML();
  }
  return new Response(200, ['Content-Type' => 'text/xml'], $xml);
}

Görünüm döndürme

Aşağıdaki gibi yeni bir dosya oluşturun app/controller/FooController.php

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return view('foo/hello', ['name' => 'webman']);
  }
}

Aşağıdaki gibi yeni bir dosya oluşturun app/view/foo/hello.html

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>webman</title>
</head>
<body>
hello <?=htmlspecialchars($name)?>
</body>
</html>

Yönlendirme

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return redirect('/kullanıcı');
  }
}

redirect fonksiyonu aşağıdaki gibi uygulanmıştır:

function redirect($location, $status = 302, $headers = [])
{
  $response = new Response($status, ['Location' => $location]);
  if (!empty($headers)) {
    $response->withHeaders($headers);
  }
  return $response;
}

header ayarı

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response('merhaba webman', 200, [
      'Content-Type' => 'application/json',
      'X-Header-One' => 'Başlık Değeri'
    ]);
  }
}

Ayrıca header ve withHeaders yöntemlerini kullanarak tek tek veya topluca başlık ayarlayabilirsiniz.

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response('merhaba webman')
    ->header('Content-Type', 'application/json')
    ->withHeaders([
      'X-Header-One' => 'Başlık Değeri 1',
      'X-Header-Tow' => 'Başlık Değeri 2',
    ]);
  }
}

Başlıkları önceden ayarlayabilir ve sonda döndürülecek veriyi ayarlayabilirsiniz.

public function hello(Request $request)
{
  // Bir nesne oluştur
  $response = response();

  // .... İş mantığı eksik

  // http başlığı ayarla
  $response->header('Content-Type', 'application/json');
  $response->withHeaders([
        'X-Header-One' => 'Başlık Değeri 1',
        'X-Header-Tow' => 'Başlık Değeri 2',
      ]);

  // .... İş mantığı eksik

  // Döndürülecek veriyi ayarla
  $response->withBody('Döndürülen veri');
  return $response;
}

Çerez ayarı

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response('merhaba webman')
    ->cookie('foo', 'değer');
  }
}

Çerezi önceden ayarlayabilir ve sonda döndürülecek veriyi ayarlayabilirsiniz.

public function hello(Request $request)
{
  // Bir nesne oluştur
  $response = response();

  // .... İş mantığı eksik

  // Çerez ayarla
  $response->cookie('foo', 'değer');

  // .... İş mantığı eksik

  // Döndürülecek veriyi ayarla
  $response->withBody('Döndürülen veri');
  return $response;
}

Cookie yöntemi tam parametreleri aşağıdaki gibidir:

cookie($name, $value = '', $max_age = 0, $path = '', $domain = '', $secure = false, $http_only = false)

Dosya akışı dönüşü

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response()->file(public_path() . '/favicon.ico');
  }
}
 • Webman, çok büyük dosyaların gönderilmesini destekler.
 • Büyük dosyalar için (2M'den büyük), webman tüm dosyayı bir seferde hafızaya almaz, uygun zamanlarda dosyayı parçalara bölerek gönderir.
 • Webman, istemci tarafından alınan hızı göz önünde bulundurarak dosya okuma ve gönderme hızını optimize eder, dosyayı en hızlı şekilde gönderirken hafıza kullanımını en aza indirir.
 • Veri gönderimi engellenmediğinden, diğer istek işlemlerini etkilemez.
 • file yöntemi, otomatik olarak if-modified-since başlığını ekler ve bir sonraki istekte if-modified-since başlığını kontrol eder, dosya değiştirilmediyse bant genişliği tasarrufu sağlamak için doğrudan 304'ü döndürür.
 • Gönderilen dosya, tarayıcıya otomatik olarak uygun Content-Type başlığı kullanılarak gönderilir.
 • Dosya bulunamazsa, otomatik olarak 404 yanıtına dönüşecektir.

Dosya İndirme

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class FooController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    return response()->download(public_path() . '/favicon.ico', 'dosya_adi.ico');
  }
}

download yöntemi, file yöntemiyle temelde aynıdır, farklılıklar şunlardır:

 1. İndirilecek dosya adı ayarlandıktan sonra dosya indirme olarak gerçekleştirilir, tarayıcıda gösterilmez.
 2. download yöntemi if-modified-since başlığını kontrol etmez.

Çıktı Alımı

Bazı kütüphaneler dosya içeriğini doğrudan standart çıktıya yazdırır, yani veriler tarayıcıya gönderilmez, bu durumda verileri bir değişkene yakalamak için ob_start(); ob_get_clean(); kullanarak verileri tarayıcıya gönderilmeden önce yakalamamız gerekir, örneğin:

<?php

namespace app\controller;

use support\Request;

class ImageController
{
  public function get(Request $request)
  {
    // Resim oluşturma
    $im = imagecreatetruecolor(120, 20);
    $text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
    imagestring($im, 1, 5, 5, 'Basit bir Metin Dizesi', $text_color);

    // Çıktı alımını başlat
    ob_start();
    // Resmi çıktıla
    imagejpeg($im);
    // Resim içeriğini elde et
    $image = ob_get_clean();

    // Resmi gönder
    return response($image)->header('Content-Type', 'resim/jpeg');
  }
}