Günlük

webman monolog/monolog kullanarak günlükleri işler.

Kullanım

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Log;

class FooController
{
  public function index(Request $request)
  {
    Log::info('günlük test');
    return response('merhaba index');
  }
}

Sağlanan Yöntemler

Log::log($seviye, $mesaj, array $bağlam = [])
Log::debug($mesaj, array $bağlam = [])
Log::info($mesaj, array $bağlam = [])
Log::notice($mesaj, array $bağlam = [])
Log::warning($mesaj, array $bağlam = [])
Log::error($mesaj, array $bağlam = [])
Log::critical($mesaj, array $bağlam = [])
Log::alert($mesaj, array $bağlam = [])
Log::emergency($mesaj, array $bağlam = [])

Eşdeğerdir

$log = Log::channel('default');
$log->log($seviye, $mesaj, array $bağlam = [])
$log->debug($mesaj, array $bağlam = [])
$log->info($mesaj, array $bağlam = [])
$log->notice($mesaj, array $bağlam = [])
$log->warning($mesaj, array $bağlam = [])
$log->error($mesaj, array $bağlam = [])
$log->critical($mesaj, array $bağlam = [])
$log->alert($mesaj, array $bağlam = [])
$log->emergency($mesaj, array $bağlam = [])

Yapılandırma

return [
  // Varsayılan günlük kanalı
  'default' => [
    // Varsayılan kanalın işleyicileri, birden fazla ayarlanabilir
    'handlers' => [
      [  
        // işleyici sınıfının adı
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // işleyici sınıfının yapıcı parametreleri
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/webman.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Biçim ile ilgili
        'formatter' => [
          // Biçimlendirme işleci sınıfının adı
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Biçimlendirme işleci sınıfının yapıcı parametreleri
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
];

Çoklu Kanal

Monolog, varsayılan olarak default kanalını destekler. Bir log2 kanalı eklemek isterseniz, aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:

return [
  // Varsayılan günlük kanalı
  'default' => [
    // Varsayılan kanalın işleyicileri, birden fazla ayarlanabilir
    'handlers' => [
      [  
        // işleyici sınıfının adı
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // işleyici sınıfının yapıcı parametreleri
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/webman.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Biçim ile ilgili
        'formatter' => [
          // Biçimlendirme işleci sınıfının adı
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Biçimlendirme işleci sınıfının yapıcı parametreleri
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
  // log2 kanalı
  'log2' => [
    // log2 kanalının işleyicileri, birden fazla ayarlanabilir
    'handlers' => [
      [  
        // işleyici sınıfının adı
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // işleyici sınıfının yapıcı parametreleri
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/log2.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Biçim ile ilgili
        'formatter' => [
          // Biçimlendirme işleci sınıfının adı
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Biçimlendirme işleci sınıfının yapıcı parametreleri
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
];

log2 kanalını kullanma yöntemi aşağıdaki gibi olacaktır:

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Log;

class FooController
{
  public function index(Request $request)
  {
    $log = Log::channel('log2');
    $log->info('log2 test');
    return response('merhaba index');
  }
}