การดำเนินการของ webman

กระบวนการเริ่มต้น

เมื่อรันคำสั่ง php start.php start กระบวนการการเปิดใช้งานดำเนินการตามนี้:

 1. โหลดการตั้งค่าที่อยู่ใน config/
 2. ตั้งค่า Worker สำหรับไฟล์เช่น pid_file stdout_file log_file max_package_size
 3. สร้างกระบวนการ webman และฟังก์ชันที่ได้รับการอง่ตได้ และฟังก์ชัน checking (เริ่มต้นที่พอร์ต 8787)
 4. ตามการตั้งค่าสร้างกระบวนการโดยตั้งค่าเอง
 5. หลังจากการเริ่มต้นใช้งาน webman และกระบวนการแบบกำหนดเองยืนยันตามโค้ดต่างๆด้านล่าง(คือใน onWorkerStart):
  ① โหลดไฟล์ที่ได้รับการตั้งค่าที่อยู่ใน config/autoload.php เช่น app/functions.php
  ② โหลดไฟล์ที่ได้รับการตั้งค่าที่อยู่ใน config/middleware.php (รวมถึงconfig/plugin/*/*/middleware.php)
  ③ ประมวลผลไฟล์ที่ชื่นว่า config/bootstrap.php (รวมถึงconfig/plugin/*/*/bootstrap.php) ประกอบกับการตั้งค่าคลาสเริ่มต้นสำหรับการบันทึกข้อมูล start เช่นการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Laravel
  ④ โหลดไฟล์ที่ชื่นว่า config/route.php (รวมถึงconfig/plugin/*/*/route.php) ที่กำหนดเส้นทาง

กระบวนการการดำเนินการคำข้อร้องขอ

 1. ตรวจสอบว่า URL ของคำข้อร้องขอสอดคล้องกับไฟลนสถิตที่อยู่ใน public หรือไม่ หากใช่คือที่ตั้งก้คำข้อร้องขอได้ไฟล์น หากไม่คือให้เข้าไปที่ 2
 2. ตาม URL ที่ตั้งก้การตรวจสอบสายเป็นอันที่มีการตรวจเจอชื่อเส้นทางหรือไม่ หากไม่ให้ไปที่ 3; ถามท่าที่ซมีการตรวจสอบโดยปกติหรือไม่
 3. ตามอันข้งส์โดยปกติให้แสดง404 (จบคำข้อร้องขอ); ถยาท่าที่ซคือ 洋葱模型请求阶段 จะเข้าไปที่ 4
 4. ค้นหามัหผงค้ประสงข'างร้องข'างลย์ จังผตการประสงผประรัใคเข้าไปโดยการทำข่าบที (ระหว่าการขับขือเงมู้รฉง ปูๆ้น้าท่ากาหกปัน)(Asynchronous Model) ดำเนินการ การปปโดยการทดโมย่ (洋葱模型响应阶段) คำข้งส์จบการของเรา (อ้างอิงจากระหว่าแล้วรัง)