ไฟล์กำหนดเส้นทาง

ไฟล์กำหนดเส้นทางของปลั๊กอินอยู่ที่ plugin/ชื่อปลั๊กอิน/config/route.php

เส้นทางเริ่มต้น

ที่อยู่ URL ของแอปพลิเคชันทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วย /app เช่น plugin\foo\app\controller\UserController จะมีที่อยู่ URL เป็น http://127.0.0.1:8787/app/foo/user

ปิดเส้นทางเริ่มต้น

หากต้องการปิดเส้นทางเริ่มต้นของแอปพลิเคชันปลั๊กอินบางตัว สามารถตั้งค่าในไฟล์กำหนดเส้นทางได้ดังนี้

Route::disableDefaultRoute('foo');

จัดการการตอบกลับ 404

หากต้องการกำหนด fallback สำหรับแอปพลิเคชันปลั๊กอินบางตัว สามารถทำได้โดยการส่งชื่อปลั๊กอินผ่านพารามิเตอร์ที่สอง ตัวอย่างเช่น

Route::fallback(function(){
    return redirect('/');
}, 'foo');